Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - BESTUUR EN MIDDELEN

maandag 15 januari 2024

19:00 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:40 - 00:01:59 - 1
 2. 2

  • Vaststellen agenda
  • Kennisnemen van het verslag van de vergadering van 20 november 2023
  • Mededelingen
  00:01:50 - 00:01:59 - 1
  00:01:59 - 00:02:11 - 35
  00:02:11 - 00:02:18 - 1
  00:02:18 - 00:02:22 - 35
  00:02:22 - 00:03:45 - 1
  00:03:45 - 00:04:25 - 35
  00:04:27 - 00:04:30 - 1
  00:04:30 - 00:04:33 - 1
  00:04:33 - 00:04:46 - 30
  00:04:46 - 00:04:55 - 1
  00:04:56 - 00:05:14 - 39
  00:05:15 - 00:05:17 - 1
  00:05:19 - 00:05:53 - 1
  00:05:53 - 00:06:40 - 36
 3. 2.a

  De gemeente werkt samen met andere gemeenten aan publieke taken. Sommige taken zijn op afstand gezet en in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen ondergebracht. Denk aan de Stadsbank, SamenTwente etc. Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten deze gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Ook hebben ze keuzemogelijkheid om extra controle instrumenten in de bouwen voor de gemeenteraden. Doel van die wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om de grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Daarna moeten alle raden toestemmen met de gewijzigde regeling. We zijn nu bij stap 2: Voor de gemeenschappelijke regeling GBTwente wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.


  Verzoek aan de commissieleden: indien u dit stuk tijdens deze commissievergadering wil bespreken, verzoeken wij u dit vóór 15 januari 2024 om 10:00 uur aan te melden bij de secretaris

  00:06:15 - 00:06:40 - 36
 4. 2.b

  Vanaf het verslagjaar 2023 legt het college in de jaarrekening verantwoording af over het rechtmatig handelen. Hierbij geeft het college aan in hoeverre de baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening in overeenstemming met financiële regelgeving en raadsbesluiten tot stand zijn gekomen. Het normenkader met financiële regelgeving en raadsbesluiten wordt jaarlijks geactualiseerd en door de raad vastgesteld.


  Verzoek aan de commissieleden: indien u dit stuk tijdens deze commissievergadering wil bespreken, verzoeken wij u dit vóór 15 januari 2024 om 10:00 uur aan te melden bij de secretaris

 5. 2.c

  Dit project draait om het opzetten van een "Makelpunt", waar mensen op zoek kunnen gaan naar geschikte plekken voor hun maatschappelijke activiteiten en waar mensen die ruimtes beschikbaar hebben, deze kunnen aanbieden. Denk aan plekken voor kunst, sport, zorg en meer. Het doel is om deze zoektocht eenvoudiger te maken en lege ruimtes beter te benutten. De gemeente wil dit makelpunt opzetten om te helpen bij het vinden van passende plekken en om meer samenwerking tussen mensen en groepen te stimuleren.
  Het plan omvat het inrichten van een website waarop het actuele aanbod aan ruimtes in de stad te vinden is en een klein team dat dit beheert en dat de gebruikers ondersteunt en enthousiast maakt. Het uiteindelijke doel is om Enschede aantrekkelijker te maken, ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de stad. Vergelijkbare initiatieven in andere steden zijn al succesvol gebleken.


  Niet aangemeld voor bespreking in de Stedelijke Commissie – Kamer Sociaal. Daarmee is de vergadering voor de kamer Sociaal op 15 januari komen te vervallen en wordt stuk als voorstel hamerstuk in deze vergadering voorgelegd.

  00:06:16 - 00:06:40 - 36
 6. 3

  De afdeling Inkoop van gemeente Enschede heeft in toenemende mate een strategische rol als aanjager van en instrument voor het behalen van gemeentelijke doelstellingen. Het gemeentelijk inkoopbelang is groot, zowel financieel, organisatorisch als maatschappelijk/bestuurlijk. Dit belang wordt alleen maar groter nu de gemeente meer de regierol inneemt en de uitvoerende taken vaker door de markt laat verzorgen. Afdeling inkoop heeft in 2022 in totaal 163 procedures begeleid, waarvan 33 meervoudig onderhandse offerteaanvragen en 20 Europese aanbestedingen die afgerond zijn. Daarnaast heeft de afdeling in 2022 strategisch geadviseerd bij 58 inkoopmeldingen, met een waarde van elk meer dan 25.000 euro.


  Ter bespreking aangemeld door GroenLinks

  00:06:17 - 00:06:40 - 36
  00:06:40 - 00:06:43 - 1
  00:06:44 - 00:06:49 - 33
  00:06:49 - 00:06:50 - 1
  00:06:50 - 00:07:29 - 33
  00:07:29 - 00:07:36 - 1
  00:07:36 - 00:08:06 - 35
  00:08:06 - 00:08:11 - 1
  00:08:11 - 00:09:31 - 45
  00:09:31 - 00:09:40 - 1
  00:09:45 - 00:12:42 - 30
  00:12:42 - 00:12:43 - 1
  00:12:43 - 00:12:44 - 1
  00:12:44 - 00:12:47 - 1
  00:12:47 - 00:13:13 - 36
  00:13:13 - 00:13:14 - 1
  00:13:14 - 00:13:25 - 30
  00:13:25 - 00:13:27 - 1
  00:13:27 - 00:13:59 - 33
  00:13:59 - 00:14:00 - 1
  00:14:00 - 00:14:01 - 30
  00:14:01 - 00:14:43 - 30
  00:14:44 - 00:14:45 - 1
  00:14:45 - 00:15:19 - 33
  00:15:20 - 00:15:21 - 1
  00:15:22 - 00:15:33 - 30
  00:15:33 - 00:15:36 - 1
  00:15:36 - 00:16:01 - 39
  00:16:02 - 00:16:05 - 1
  00:16:05 - 00:16:09 - 30
  00:16:09 - 00:16:17 - 1
  00:16:17 - 00:16:21 - 39
  00:16:21 - 00:16:24 - 1
  00:16:24 - 00:17:03 - 30
  00:17:03 - 00:17:04 - 1
  00:17:04 - 00:17:05 - 1
  00:17:05 - 00:17:53 - 35
  00:17:53 - 00:18:01 - 1
  00:18:02 - 00:18:48 - 30
  00:18:48 - 00:18:49 - 30
  00:18:49 - 00:18:53 - 1
  00:18:53 - 00:19:16 - 35
  00:19:17 - 00:19:18 - 1
  00:19:18 - 00:19:42 - 30
  00:19:42 - 00:19:44 - 1
  00:19:45 - 00:20:19 - 36
  00:20:19 - 00:21:31 - 1
 7. 4

  De gemeente Enschede presenteert een Nota over een ethisch verantwoorde inzet van data en technologie. Dit document vormt de basis voor het maken van weloverwogen afwegingen en keuzes bij het gebruik van data en technologie. Het beschrijft hoe wij die afwegingen willen maken en wat daarvoor nodig is.


  De razendsnelle digitale ontwikkelingen brengen uitdagingen met zich mee die wetgeving vaak niet kan bijbenen. Om ongewenste gevolgen te voorkomen, zet de gemeente zich in om risico's te beperken. Ethiek speelt hierbij een belangrijke rol. De gemeente streeft ernaar weloverwogen keuzes te maken die in lijn zijn met haar kernwaarden.


  De Nota Waardengedreven digitaliseren benadrukt dat de gemeente dagelijks wordt geconfronteerd met ethische vraagstukken. Het plaatsen van camera's voor veiligheid roept bijvoorbeeld vragen op over privacy en hoe zit het met de digitalisering van de dienstverlening en de toegankelijkheid hiervan?

  00:20:41 - 00:21:31 - 1
  00:21:31 - 00:21:32 - 36
  00:21:32 - 00:21:37 - 1
  00:21:39 - 00:21:56 - 36
  00:21:56 - 00:21:58 - 41
  00:21:58 - 00:22:00 - 36
  00:22:00 - 00:22:02 - 1
  00:22:02 - 00:22:18 - 41
  00:22:18 - 00:22:19 - 1
  00:22:19 - 00:22:30 - 36
  00:22:30 - 00:22:32 - 1
  00:22:33 - 00:22:34 - 1
  00:22:35 - 00:24:11 - 34
  00:24:11 - 00:24:13 - 41
  00:24:13 - 00:24:18 - 34
  00:24:18 - 00:24:21 - 1
  00:24:21 - 00:24:33 - 34
  00:24:33 - 00:24:58 - 41
  00:24:59 - 00:25:12 - 1
  00:25:12 - 00:27:12 - 30
  00:27:12 - 00:27:13 - 1
  00:27:13 - 00:27:23 - 1
  00:27:23 - 00:27:51 - 39
  00:27:51 - 00:28:02 - 1
  00:28:02 - 00:29:10 - 34
  00:29:10 - 00:29:13 - 1
  00:29:13 - 00:29:37 - 35
  00:29:37 - 00:29:39 - 1
  00:29:39 - 00:29:40 - 35
  00:29:40 - 00:29:43 - 1
  00:29:43 - 00:29:44 - 35
  00:29:44 - 00:29:48 - 1
  00:29:48 - 00:31:05 - 34
  00:31:05 - 00:31:07 - 1
  00:31:07 - 00:31:12 - 34
  00:31:13 - 00:31:25 - 1
  00:31:25 - 00:31:26 - 35
  00:31:26 - 00:32:28 - 35
  00:32:30 - 00:32:38 - 1
  00:32:38 - 00:35:28 - 36
  00:35:29 - 00:35:31 - 1
  00:35:31 - 00:36:10 - 39
  00:36:10 - 00:36:12 - 1
  00:36:12 - 00:36:40 - 36
  00:36:41 - 00:36:44 - 1
  00:36:44 - 00:37:04 - 39
  00:37:05 - 00:37:06 - 1
  00:37:06 - 00:37:30 - 36
  00:37:30 - 00:37:36 - 1
  00:37:38 - 00:38:19 - 42
  00:38:19 - 00:38:23 - 1
  00:38:23 - 00:39:33 - 45
  00:39:33 - 00:39:37 - 1
  00:39:39 - 00:43:14 - 40
  00:43:14 - 00:43:16 - 1
  00:43:16 - 00:43:17 - 40
  00:43:17 - 00:44:11 - 35
  00:44:11 - 00:44:13 - 1
  00:44:13 - 00:45:16 - 40
  00:45:16 - 00:45:19 - 1
  00:45:19 - 00:45:20 - 40
  00:45:20 - 00:45:22 - 35
  00:45:22 - 00:45:24 - 40
  00:45:24 - 00:45:54 - 35
  00:45:55 - 00:45:56 - 1
  00:45:56 - 00:46:50 - 40
  00:46:50 - 00:46:52 - 1
  00:46:53 - 00:48:04 - 34
  00:48:04 - 00:48:08 - 1
  00:48:08 - 00:49:40 - 41
  00:49:40 - 00:49:42 - 1
  00:49:42 - 00:50:33 - 35
  00:50:34 - 00:50:35 - 1
  00:50:35 - 00:50:39 - 41
  00:50:39 - 00:50:40 - 1
  00:50:40 - 00:51:09 - 41
  00:51:10 - 00:51:14 - 1
  00:51:14 - 00:51:35 - 39
  00:51:35 - 00:51:36 - 34
  00:51:36 - 00:51:38 - 1
  00:51:38 - 00:51:42 - 34
  00:51:42 - 00:51:43 - 39
  00:51:43 - 00:52:19 - 34
  00:52:19 - 00:52:21 - 39
  00:52:21 - 00:52:22 - 34
  00:52:22 - 00:52:23 - 34
  00:52:23 - 00:52:55 - 39
  00:52:56 - 00:53:01 - 1
  00:53:01 - 00:54:02 - 37
  00:54:02 - 00:54:07 - 1
  00:54:07 - 00:54:58 - 33
  00:54:58 - 00:55:01 - 1
  00:55:02 - 00:57:05 - 40
  00:57:05 - 00:57:22 - 1
  00:57:22 - 00:57:32 - 40
  00:57:32 - 00:57:33 - 1
  00:57:33 - 00:57:35 - 40
  00:57:35 - 00:57:40 - 1
  00:57:40 - 01:01:12 - 30
  01:01:12 - 01:01:18 - 1
  01:01:18 - 01:01:50 - 39
  01:01:50 - 01:01:52 - 1
  01:01:52 - 01:03:07 - 30
  01:03:07 - 01:03:10 - 1
  01:03:11 - 01:03:28 - 35
  01:03:28 - 01:03:29 - 30
  01:03:29 - 01:03:39 - 35
  01:03:39 - 01:03:41 - 30
  01:03:41 - 01:03:56 - 35
  01:03:56 - 01:03:57 - 1
  01:03:57 - 01:06:14 - 30
  01:06:14 - 01:06:16 - 1
  01:06:16 - 01:12:55 - 30
  01:12:56 - 01:13:00 - 1
  01:13:00 - 01:13:25 - 37
  01:13:25 - 01:13:26 - 1
  01:13:26 - 01:14:04 - 30
  01:14:04 - 01:14:05 - 1
  01:14:05 - 01:14:19 - 35
  01:14:19 - 01:14:23 - 30
  01:14:23 - 01:15:39 - 30
  01:15:39 - 01:15:43 - 1
  01:15:44 - 01:15:56 - 40
  01:15:56 - 01:15:58 - 30
  01:15:58 - 01:16:03 - 40
  01:16:03 - 01:16:26 - 30
  01:16:26 - 01:16:30 - 1
  01:16:30 - 01:17:02 - 45
  01:17:02 - 01:17:44 - 30
  01:17:44 - 01:18:18 - 1
 8. 5

  Het college informeert de raad van Enschede over de opdracht 'Begroting en Organisatie in Balans'.
  De opdracht houdt in dat we keuzes moeten maken met als doel de balans tussen taken, personeel en begroting te herstellen. Want er is sprake van een disbalans. Keuzes zijn nodig om de balans te herstellen. Om helder te krijgen aan welke opgaven we werken en wat nodig is om deze te verwezenlijken. En om te zorgen dat we meerjarig financieel gezond blijven. Daarbij kijken we zorgvuldig naar de impact op de organisatie en de stad. Deze keuzes leggen we in aanloop naar de Zomernota 2024 - in de vorm van scenario's - aan de raad voor.

  01:25:54 - 01:25:55 - 30
  01:25:57 - 01:26:16 - 1
  01:26:26 - 01:26:37 - 1
  01:26:38 - 01:26:59 - 1
  01:26:59 - 01:27:08 - 30
  01:27:08 - 01:27:09 - 1
  01:27:09 - 01:33:20 - 30
  01:33:20 - 01:33:21 - 30
  01:33:21 - 01:33:22 - 31
  01:33:22 - 01:33:25 - 31
  01:33:25 - 01:33:27 - 31
  01:33:27 - 01:33:28 - 1
  01:33:28 - 01:33:30 - 31
  01:33:33 - 01:33:40 - 1
  01:33:40 - 01:34:22 - 35
  01:34:22 - 01:34:23 - 1
  01:34:23 - 01:34:25 - 35
  01:34:25 - 01:34:28 - 1
  01:34:28 - 01:35:14 - 35
  01:35:14 - 01:35:21 - 1
  01:35:21 - 01:39:03 - 34
  01:39:03 - 01:39:07 - 1
  01:39:07 - 01:39:30 - 33
  01:39:33 - 01:39:34 - 1
  01:39:34 - 01:41:23 - 36
  01:41:23 - 01:41:24 - 1
  01:41:25 - 01:42:14 - 35
  01:42:14 - 01:42:15 - 1
  01:42:16 - 01:43:11 - 36
  01:43:11 - 01:43:13 - 1
  01:43:13 - 01:43:37 - 35
  01:43:38 - 01:43:40 - 1
  01:43:40 - 01:45:38 - 37
  01:45:38 - 01:45:42 - 1
  01:45:43 - 01:46:06 - 38
  01:46:06 - 01:46:08 - 1
  01:46:08 - 01:46:09 - 38
  01:46:09 - 01:46:25 - 35
  01:46:25 - 01:46:27 - 1
  01:46:27 - 01:46:40 - 44
  01:46:42 - 01:46:45 - 1
  01:46:45 - 01:46:46 - 38
  01:46:46 - 01:46:47 - 44
  01:46:47 - 01:46:48 - 38
  01:46:48 - 01:46:49 - 1
  01:46:49 - 01:47:08 - 38
  01:47:08 - 01:47:10 - 1
  01:47:10 - 01:47:18 - 36
  01:47:18 - 01:47:19 - 1
  01:47:20 - 01:47:35 - 38
  01:47:35 - 01:47:36 - 1
  01:47:36 - 01:47:48 - 36
  01:47:48 - 01:47:49 - 1
  01:47:49 - 01:47:50 - 38
  01:47:50 - 01:47:51 - 1
  01:47:51 - 01:47:59 - 38
  01:47:59 - 01:48:25 - 35
  01:48:25 - 01:48:26 - 1
  01:48:26 - 01:48:48 - 38
  01:48:49 - 01:48:51 - 1
  01:48:51 - 01:49:28 - 39
  01:49:28 - 01:49:35 - 1
  01:49:35 - 01:52:23 - 41
  01:52:24 - 01:52:25 - 41
  01:52:26 - 01:52:29 - 1
  01:52:29 - 01:52:49 - 36
  01:52:49 - 01:52:51 - 1
  01:52:51 - 01:54:12 - 41
  01:54:12 - 01:54:14 - 1
  01:54:14 - 01:54:16 - 42
  01:54:16 - 01:54:17 - 44
  01:54:17 - 01:54:20 - 42
  01:54:20 - 01:54:27 - 44
  01:54:27 - 01:54:29 - 41
  01:54:29 - 01:54:32 - 1
  01:54:32 - 01:55:03 - 41
  01:55:03 - 01:55:07 - 1
  01:55:07 - 01:55:13 - 42
  01:55:13 - 01:55:45 - 42
  01:55:45 - 01:55:47 - 1
  01:55:47 - 01:56:18 - 43
  01:56:18 - 01:56:21 - 1
  01:56:21 - 01:56:22 - 44
  01:56:22 - 01:56:23 - 44
  01:56:23 - 01:56:24 - 1
  01:56:24 - 01:56:32 - 35
  01:56:32 - 01:56:55 - 43
  01:56:55 - 01:56:56 - 35
  01:56:56 - 01:56:57 - 43
  01:56:57 - 01:57:23 - 35
  01:57:24 - 01:57:25 - 1
  01:57:25 - 01:57:35 - 43
  01:57:35 - 01:57:36 - 1
  01:57:36 - 01:57:51 - 35
  01:57:52 - 01:57:54 - 1
  01:57:54 - 02:00:06 - 44
  02:00:06 - 02:00:10 - 1
  02:00:10 - 02:00:12 - 45
  02:00:12 - 02:00:30 - 39
  02:00:31 - 02:00:32 - 1
  02:00:32 - 02:00:36 - 44
  02:00:37 - 02:00:38 - 1
  02:00:38 - 02:01:26 - 35
  02:01:26 - 02:01:34 - 1
  02:01:35 - 02:02:12 - 41
  02:02:12 - 02:02:17 - 1
  02:02:17 - 02:02:32 - 35
  02:02:32 - 02:02:41 - 1
  02:02:41 - 02:02:42 - 35
  02:02:42 - 02:02:48 - 1
  02:02:48 - 02:02:49 - 41
  02:02:49 - 02:02:50 - 44
  02:02:50 - 02:03:30 - 44
  02:03:30 - 02:03:32 - 1
  02:03:32 - 02:03:44 - 45
  02:03:44 - 02:03:45 - 45
  02:03:45 - 02:03:50 - 1
  02:03:50 - 02:06:27 - 30
  02:06:27 - 02:06:30 - 1
  02:06:30 - 02:06:31 - 30
  02:06:31 - 02:06:38 - 37
  02:06:38 - 02:06:43 - 30
  02:06:43 - 02:06:46 - 30
  02:06:46 - 02:07:18 - 30
  02:07:18 - 02:07:31 - 30
  02:07:31 - 02:07:36 - 1
  02:07:36 - 02:08:05 - 39
  02:08:07 - 02:08:08 - 30
  02:08:08 - 02:08:09 - 30
  02:08:10 - 02:08:12 - 1
  02:08:12 - 02:08:17 - 44
  02:08:17 - 02:08:18 - 1
  02:08:19 - 02:08:26 - 30
  02:08:26 - 02:09:28 - 1
 9. 6

  Op 26 juni 2023 heeft uw raad het beleidskader Strategische Verwervingen vastgesteld en een revolverend strategisch verwervingskrediet beschikbaar gesteld. Halfjaarlijks wordt uw raad geïnformeerd over de aankopen die de afgelopen periode zijn gedaan vanuit dit krediet. Ook wordt een doorkijk gegeven in mogelijk toekomstige aankopen vanuit het Strategisch Verwervingskrediet.

 10. 7

  02:08:38 - 02:09:28 - 1