Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - BESTUUR EN MIDDELEN

maandag 11 maart 2024

19:00 - 19:30
Locatie

Stadhuis, Kamer 51

Voorzitter
R. Wessels
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  • Vaststellen van de agenda
  • Kennisnemen van het verslag van de vergadering van 12 februari 2024
  • Mededelingen
 3. 3

  De wet verplicht de gemeenteraad om een gedragscode te maken voor de leden van de gemeenteraad, maar ook voor de wethouders en de burgemeester. In die gedragscodes staat hoe zij zelf vinden dat ze zich moeten gedragen en hoe ze met elkaar om willen gaan. Verder is in de protocollen beschreven hoe raadsleden en wethouders kunnen omgaan met hun twijfels over of iets wel of niet integer handelen is. In het Agressieprotocol staat hoe raadsleden, wethouders en de burgemeester moeten omgaan met agressief gedrag tegen hen. In dit raadsvoorstel staan de afspraken waaraan raadsleden, wethouders en de burgemeester zich moeten houden.

 4. 4

  Deze brief is aangemeld door PvdA, ChristenUnie en BBE.


  In de begroting 2024 is een loonindexatie van 4,2% en een prijsindexatie van 3,9% toegepast. In de praktijk bleek afgelopen najaar dat dit op diverse plekken niet afdoende was. Aangezien de gemeente zelf financieel bij moet sturen in de eigen organisatie, is er geen financiële ruimte om extra indexatie toe te passen bij gesubsidieerde instellingen. Instellingen moeten daardoor binnen hun eigen bedrijfsvoering en inhoudelijk programma keuzes maken om uit te komen met de budgetten die de gemeenten verstrekken. Om instellingen te helpen zoeken naar structurele maatregelen, wil de gemeente verkennen welke incidentele transitievergoeding per instelling noodzakelijk is om deze beweging (verder) op gang te brengen.

 5. 5
  Sluiting
 6. 101