Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 15 juli 2024

16:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
R.W. Bleker
Toelichting

Met uitloopmogelijkheid naar dinsdag 16 juli 2024.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3

 4. 4

  1. Op basis van de Gemeentewet regelt de raad de vervanging van de griffier door een plv. griffier aan te wijzen.
  De gemeenteraad wordt voorgesteld bij acclamatie te besluiten om dhr. K. Grunder aan te wijzen als tweede plv. griffier zodat vervanging van de griffier bij afwezigheid optimaal is geregeld.


  2. De raad wordt voorgesteld dhr. Van Lagen bij acclamatie te benoemen tot lid van het Klein Presidium ter vervanging van dhr. Ten Vergert.

 5. 5

 6. 6
  Actualiteitenraad
 7. 7
  Besluitvorming hamerstukken
 8. 8
  BESPREEKPUNTEN
 9. 8.1

  Bekijk hier LIVE de ingediende moties en amendementen bij dit agendapunt.

  Er is een verzoek ontvangen om het kantoorpand aan de Visserijstraat 3-5a te mogen herontwikkelen tot een zestal appartementen. Tevens wordt op het bestaande pand een vierde bouwlaag gebouwd ten behoeve van een kantoor. Omdat deze transformatie niet past in het geldende bestemmingsplan, wordt het bestemmingsplan ter plekke herzien door een nieuw bestemmingsplan Visserijstraat 3-5a vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn 7 zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2024,


  besluit:


  1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen als voorgesteld in de Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Visserijstraat 3-5a;
  2. het bestemmingsplan Visserijstraat 3-5a met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP00234-0003 gewijzigd vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 2. genoemde bestemmingsplan omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

 10. 8.1.1

  Stemuitslag

  voor 37%
  tegen 63%
  voor
  BBE (10), PvdA (4)
  tegen
  CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 11. 8.2

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), SP (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), PvdA (4), PVV (2), Volt (2), VVD (4)
 12. 8.2

  Bekijk hier LIVE de ingediende moties en amendementen bij dit agendapunt.

  In de zomernota laten we zien hoe het gaat met de lopende begroting en blikken we vooruit naar 2025. We besteden ongeveer 900 miljoen euro aan uiteenlopende zaken; van wegen tot armoedebestrijding en van woningbouwplannen tot uitkeringen. De inkomsten komen voor een groot gedeelte van het Rijk. Het Rijk voert echter een korting van 3 miljard euro door op het gemeentefonds. Daardoor krijgt Enschede zo’n 30 miljoen euro per jaar minder. Het Rijk wil dat we steeds meer taken oppakken en we moeten aan steeds meer wettelijke verplichtingen voldoen. We staan voor enorme opgaven op zorg, bestaanszekerheid, energietransitie en wonen. Tegelijkertijd ontvangen we fors minder geld.  Aanvullend hebben we te maken met sterk stijgende kosten voor Jeugdzorg en Wmo. Ook zien we nadelen door hoge inflatie over de volle breedte van onze taken. Ondanks de financiële tegenslagen blijven we wel volop investeren. Ook in mindere tijden is het belangrijk te blijven bouwen aan de stad. Dat doen we met onze investeringsagenda waarmee we o.a. inzetten op woningbouw, uitbreiding van werklocaties, verbeteren bereikbaarheid, vergroening en het vergroten van de leefbaarheid in bestaande wijken. Wat we nog meer blijven en gaan doen staat beschreven in de zomernota 2024.


  De keuzes die in de zomernota zitten worden in de begroting omgezet naar concrete acties voor het eerstkomende jaar. In het najaar bespreekt de gemeenteraad de begroting. Aanvullend hebben we te maken met sterk stijgende kosten voor Jeugdzorg en Wmo. Ook zien we nadelen door hoge inflatie over de volle breedte van onze taken. Ondanks de financiële tegenslagen blijven we wel volop investeren. Ook in mindere tijden is het belangrijk te blijven bouwen aan de stad. Dat doen we met onze investeringsagenda waarmee we o.a. inzetten op woningbouw, uitbreiding van werklocaties, verbeteren bereikbaarheid, vergroening en het vergroten van de leefbaarheid in bestaande wijken. Wat we nog meer blijven en gaan doen staat beschreven in de zomernota 2024.


  De keuzes die in de zomernota zitten worden in de begroting omgezet naar concrete acties voor het eerstkomende jaar. In het najaar bespreekt de gemeenteraad de begroting.

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PVV (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2024,


  besluit:


  1. De Zomernota 2024 vast te stellen.

  Moties

  Onderwerp
  Aanvalsplan Laaggeletterdheid Enschede
  Bekendheid van bedrijven vergroten onder studenten
  Bouwen Bouwen Bouwen
  Enschede steunt Oekraïne bij wederopbouw
  Het Warenhuis
  Investeren in een sterke stad
  Lobby programma schoolmaaltijd
  Lobby studietoeslag naar DUO
  Onderzoek: Strategische investering schoon drinkwater
  Vastgoedstrategie betaalbare ruimten sociaal werken
  Voorkom/ beperk trauma bij kinderen met ouders in detentie
  Zorgeloos afval
 13. 8.2.1

  Stemuitslag

  voor 18%
  tegen 82%
  voor
  D66 (3), EA (1), Partij voor de Dieren (1), SP (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), GroenLinks (4), PvdA (4), PVV (2), Volt (2), VVD (4)
 14. 8.2.10

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), Partij voor de Dieren (1)
 15. 8.2.11

  Stemuitslag

  voor 53%
  tegen 47%
  voor
  BBE (10), CU (2), D66 (3), Partij voor de Dieren (1), VVD (4)
  tegen
  CDA (3), EA (1), GroenLinks (4), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2)
 16. 8.2.12

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (3), PVV (2)
 17. 8.2.13

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  PVV (2)
 18. 8.2.14

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2)
 19. 8.2.15

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (3), EA (1), PVV (2)
 20. 8.2.16

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1)
 21. 8.2.17

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  BBE (1)
 22. 8.2.18

  Stemuitslag

  voor 53%
  tegen 47%
  voor
  CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), PVV (2), VVD (4)
 23. 8.2.19

  Stemuitslag

  voor 13%
  tegen 87%
  voor
  EA (1), PVV (2), SP (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), Volt (2), VVD (4)
 24. 8.2.2

  Stemuitslag

  voor 34%
  tegen 66%
  voor
  D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), SP (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), PvdA (4), PVV (2), VVD (4)
 25. 8.2.20

  Stemuitslag

  voor 11%
  tegen 89%
  voor
  EA (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 26. 8.2.3

  Stemuitslag

  voor 13%
  tegen 87%
  voor
  EA (1), PVV (2), SP (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), Volt (2), VVD (4)
 27. 8.2.5

  Stemuitslag

  voor 34%
  tegen 66%
  voor
  D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), SP (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), PvdA (4), PVV (2), VVD (4)
 28. 8.2.6

  Stemuitslag

  voor 16%
  tegen 84%
  voor
  EA (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4), Volt (2), VVD (4)
 29. 8.2.7

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1)
 30. 8.2.8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 31. 8.2.9

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), PVV (2), SP (2)
 32. 8.2.a

  Algemene politieke beschouwingen en indienen moties en amendementen.

 33. 8.2.b

  De wethouder middelen gaat (niet politiek inhoudelijk) in op de financiële gevolgen van de ingediende amendementen.

 34. 8.2.c

  Fracties kunnen op elkaars bijdragen en ingediende moties en amendementen reageren.

 35. 8.2.d

  De leden van het college reageren kort en bondig op de bijdragen van de fracties en ingediende moties en amendementen.

 36. 8.2.e

  Amendementen worden in volgorde van verstrekkendheid in stemming gebracht. Daarna wordt gestemd over het (geamendeerde) raadsvoorstel. Vervolgens worden de moties op volgorde van nummer in stemming gebracht.

 37. 9
  HAMERSTUKKEN
 38. 9.1

  Sinds 2021 onderzoeken we samen met FC Twente, Pro F en Ocon de mogelijkheden voor de realisatie van een topsportcampus Diekman. Op deze locatie willen we een trainingscomplex van FC Twente realiseren met daarbij een Sportmedisch datacentrum waar kennis op het gebied van het verbeteren van sportprestaties, het bevorderen van gezondheid op basis van data-analyse opgedaan en gedeeld wordt en ook in de praktijk wordt gebracht. Deze ontwikkeling biedt gelijk de kans om een aantal doelstellingen uit ons klimaatbeleid te implementeren in het gebied. We geven de groenstructuur in het gebied een stevige impuls en leggen een bovenplanse duurzame wateropvang en -afvoer aan die waterstromen tussen de verschillende gebieden met elkaar verbindt. Ook de parkeerplaatsen en de openbare ruimte tussen de topsportcampus, het zwembad en de Diekmanhal richten we opnieuw in zodat het een aantrekkelijk gebied wordt met goede entrees naar de verschillende gebouwen. Om dit mogelijk te maken stelt de gemeente een krediet beschikbaar van € 8,9 mln.

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 juni 2024,


  besluit:


  1. In te stemmen met de plannen voor de topsportcampus Diekman;
  2. De grondexploitatie Topsportcampus Diekman vast te stellen;
  3. Hiervoor een krediet te verstrekken van € 8.915.585,- en deze te dekken uit:
  a. Geprognotiseerde opbrengsten ter grootte van € 3.973.240,-
  b. Indexatie van de verliesvoorziening ad € 465.911,-
  c. Het resterende tekort ad € 4.476.434,- te dekken uit de daarvoor gereserveerde middelen in de reserve grondbedrijf (onderdeel middelen strategische investeringsagenda);
  4. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlage 2 “Toelichting grondexploitatie Topsportcampus Diekman” en bijlage 3 “begrotingswijziging” bij dit voorstel vanwege artikel 25 lid 2 Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2onder b Wet openbaarheid overheid (Woo) te laten voortduren;
  5. Aan de grondtransacties de volgende cumulatieve voorwaarden te verbinden:
  a. Een getekende samenwerkingsovereenkomst tussen FC Twente, Ocon, Pro F en de investeerders over de samenwerking op de Topsportcampus Diekman;
  b. De gemeente krijgt inzicht in de gesloten definitieve overeenkomsten tussen FC Twente, Reggeborgh (verhuurder) en de overige financiers;
  c. Uit een second opinion op de bijgestelde meerjarenbegroting en de onder b. genoemde overeenkomsten van FC Twente, blijkt dat de realisatie van een trainingscomplex niet leidt tot extra risico’s inzake de door de gemeente verstrekte leningen en garantstelling;


  6. De gemeentebegroting te wijzigen conform de bijgevoegde begrotingswijziging.

 39. 9.2

  Rugbyclub ERC’69 moet verhuizen door afstoten van het Horstmanpark, in verband met de clustering van sportparken. Met de komst van de enige rugbyclub in Enschede op Diekman Oost is de gewenste breedtesport voorziening in de wijk compleet. De huidige aanwezige accommodaties op Diekman Oost bieden onvoldoende ruimte om de rugbyclub te huisvesten. Daarom bouwt de vereniging nu een eigen accommodatie met kleedruimtes. ERC helpt zo ook de andere kleinere sportverenigingen die geen eigen accommodatie door kantine en kleedruimtes beschikbaar te stellen als dat nodig is. De aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuwe clubhuis ligt nu voor.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2024,


  besluit:


  1. medewerking te verlenen aan een projectafwijkingsbesluit (hierna: PAB) voor het oprichten van een clubgebouw ten behoeve van de Rugbyclub ERC aan de J.J. Van Deinselaan 32A, door een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven;

  1. de onder 1 bedoelde ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitief aan te merken, indien er geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit worden ingediend.
 40. 9.3

  De Strategische Investeringsagenda is bedoeld om investeringen in de stad komende jaren en op de lange termijn mogelijk te maken. Hiermee geven we een impuls aan de leefbaarheid en leefkwaliteit in de stad en houden we Enschede aantrekkelijk voor zowel onze inwoners als nieuwkomers. Als stad in het groen om duurzaam te wonen, werken en leven. De Strategische Investeringsagenda 2024 geeft een actuele beschrijving van de prioritaire gebiedsontwikkelingen en projecten die op dit moment gezamenlijk de agenda vormen. Hierbij wordt per project ingegaan op de bijdrage aan de opgaven van de stad, maar ook op de subsidiemogelijkheden en wordt een financiële doorkijk gegeven.

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2024,


  besluit:


  1. De inhoudelijke en financiële actualisatie van de Strategische Investeringsagenda 2024 zoals beschreven in bijlagen 3 en 4 vast te stellen.
  2. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlagen 3 en 4 bij dit voorstel vanwege art 87 jo, 88 lid 2 gemeentewet in relatie tot artikel 5.1. lid 2 onder B Wet Open Overheid en deze voor een periode van 10 jaar te laten voortduren.

 41. 9.4

  In de 1e tussenrapportage is de verwachting opgenomen voor het financiële resultaat van de gemeente Enschede voor 2024. We verwachten nu op -7,3 miljoen euro uit te komen. Bij het opstellen van de begroting gingen we nog uit -4,7 miljoen euro. Er is dus sprake van een verslechtering van 2,6 miljoen. Toch is het advies nu niet bij te stellen omdat er voldoende reserves zijn om dit nadeel in op te vangen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2024,


  besluit:


  1. De tussenrapportage 2024 vast te stellen inclusief opgenomen beslispunten (bijlage 1 van de tussenrapportage) en technische begrotingswijzigingen (bijlage 2 van de tussenrapportage).
  2. De effecten uit de meicirculaire 2024 voor het begrotingsjaar 2024 te verwerken:
  a. De middelen (7.956.000 euro) van de taakmutaties toe te kennen;
  b.De overige middelen uit de meicirculaire (+11,191 miljoen euro) te verrekenen met de algemene reserve. Ditzelfde te doen voor de overige middelen voor boekjaar 2024 die in de nog niet verwerkte september- (+3,250 miljoen euro) en decembercirculaire (-2,202 miljoen euro) zitten.