Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 30 september 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Agendapunten

  1. Het opstellen van de Nachtvisie komt voort uit een gezamenlijk initiatief van PvdA en D66 in Enschede. Dit initiatief benadrukt het belang van een gestructureerde aanpak om de nachtcultuur te integreren binnen het bredere culturele beleid van de gemeente.

  2. Tot nu toe zijn de financiële zaken van de gemeente besproken in de rekeningencommissie die vergadert achter gesloten deuren. Dat mag niet volgens de Wet open overheid, die in 2022 is ingesteld. De onderwerpen die in de rekeningencommissie werden besproken komen nu op de agenda van de kamer Bestuur & Middelen. Voor het bespreken van technisch-financiële zaken willen we nu een auditcomité oprichten.

  3. Het college stelt voor aan de gemeenteraad om de subsidieverordening “Onderwijs en ontwikkelkansen voor jongeren van 0 tot 18 jaar 2019” aan te passen. Dit is nodig om een juridische grondslag te creëren voor het verdelen van subsidies in het kader van de rol die de gemeente Enschede heeft als centrumgemeente met betrekking tot het voorkomen van voortijdig schooluitval. Enschede ontvangt voor de uitvoering hiervan financiële middelen van het rijk. Een deel van deze middelen wordt via subsidies doorgegeven aan andere Twentse gemeenten. Het actuele beleidsmatige kader hiervoor is vastgelegd in “De Twentse belofte''. De rol die Enschede heeft als centrumgemeente is een structurele, wettelijke taak. Daarnaast worden er een paar actualisaties op details van de verordening voorgesteld.