Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 21 januari 2023

00:00 - 00:00
Locatie

n.v.t.

Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. 2022.01.17

  Raadsleden hebben verschillende instrumenten om het college te controleren op het besturen van de gemeente. Zo kunnen zij schriftelijke vragen stellen. De PVV heeft vragen gesteld over de gevolgen naar aanleiding van het artikel “Rechter veegt vloer aan met gemeente Enschede: Geen ontslag na kritisch bijstandsrapport”.

 2. 2022.01.17

  Op 3 januari 2023 zijn door de heer J. de Lange (VVD) artikel 35 vragen gesteld over de treinverbinding Brussel - Amsterdam - Berlijn.
  Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.

 3. 2022.01.17

  Het college van B&W stuurt een brief aan de gemeenteraad. In de brief gaat B&W in op de oorzaken en de gevolgen van de stikstofproblematiek voor Enschede. Verder geeft het college aan hoe zij met deze problematiek wil omgaan en hoe zij (samen met een groot aantal partners, waaronder onze agrariërs) er voor wil zorgen dat het stikstofprobleem zo snel mogelijk wordt opgelost. Het college wil dat doen door het opstarten van een aantal gebiedsprocessen in het landelijk gebied. Per gebied wordt (samen met de partners) gezocht naar maatregelen die zorgen voor:
  - het tegengaan van klimaatverandering, bijvoorbeeld door het opwekken van duurzame energie
  - het verbeteren van de waterkwaliteit, bijvoorbeeld door de belangrijke beken te beschermen tegen vervuiling
  - het herstel van de natuur bijvoorbeeld door het verminderen van de stikstofuitstoot.
  Verder proberen we ervoor te zorgen dat onze agrariërs perspectief houden.

 4. 2022.01.17

  Aan de Allemansveldweg 150 bevindt zich een paardenhouderij/manege. De eigenaar heeft verzocht om een herziening van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan "Allemansveldweg 150" heeft als doel een minicamping te realiseren bij de bestaande paardenhouderij/manege. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

 5. 2022.01.17

  Openbaar, muv de bijlagen!

  Woningbouwcorporatie Domijn en de gemeente Enschede werken samen aan de herstructurering van de wijk Varvik-Diekman. Een groot deel van de woningen van deze naoorlogse wijk is namelijk verouderd. 190 technisch verouderde woningen worden gesloopt en maken plaats voor 170 nieuwe en duurzame woningen. Daarnaast verduurzaamt Domijn 80 beneden-bovenwoningen, zodat deze sociale huurwoningen weer jaren meekunnen en klaar zijn voor een duurzame toekomst.

  De nieuw te bouwen woningen zijn voor het overgrote deel bestemd als sociale huurwoning. Er komen in dit segment 130 eengezinswoningen en 16 studio’s voor jongeren tot 23 jaar. Daarnaast worden er 22 eengezinswoningen gebouwd in het middensegment. Dit is goed voor de diversiteit in de wijk. Ook wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. De openbare ruimte wordt groter en groener, met volop ruimte voor klimaat adaptieve maatregelen. De herstructurering van Varvik-Diekman is dus goed voor het klimaat, de woonlasten en de leefbaarheid in de wijk.

  In tegenstelling tot veel andere projecten is afgesproken dat Domijn alle werkzaamheden initieert, coördineert en aanstuurt. De gemeente toetst de plannen en geeft advies. De gemeente blijft formeel opdrachtgever voor het werk in de openbare ruimte. Maar zet de uitvoering hiervan volledig weg bij Domijn. Voor de herstructurering van Varvik-Diekman is een bestemmingsplanwijziging nodig. Door een exploitatieovereenkomst aan te gaan met Domijn is het kostenverhaal verzekerd. En kan de gemeente de bestemmingsplanprocedure in gang zetten. Zo maken we Varvik-Diekman samen met Domijn klaar voor de toekomst.

 6. 2022.01.19

  De gemeenteraad heeft besloten voor welke mobiliteitsprojecten in 2023 geld beschikbaar is. Daarmee blijft Enschede inzetten op het versterken van leefbaarheid, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de stad. De manier waarop we dat doen staat in de Mobiliteitsvisie Enschede 2030.  Dit is in lijn met de ambities uit het coalitieakkoord “Samen trots op Enschede”.
  De belangrijkste projecten voor komend jaar zijn:
  - Aanleg F35 naar Oldenzaal
  - Start uitvoering verkeersplan Lonneker
  - Start uitvoering verkeersplan Noordwest Enschede
  - Verdere uitrol deelmobiliteitshubs
  - Maatregelen ter verbetering van de doorstroming op de singel.

 7. 2022.01.19

  De wet verplicht de gemeenteraad om een gedragscode te maken voor de leden van de gemeenteraad, maar ook voor de wethouders en de burgemeester. In die gedragscodes staat hoe zij zelf vinden dat ze zich moeten gedragen en hoe ze met elkaar om willen gaan. Verder is in de protocollen beschreven hoe raadsleden en wethouders kunnen omgaan met hun twijfels over of iets wel of niet integer handelen is. In dit voorstel staan de afspraken waaraan raadsleden, wethouders en de burgemeester zich moeten houden.