Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

donderdag 14 juli 2022

12:00 - 17:00

Agendapunten

  1. Brief aan 1Twente mbt het aftreden van het Bestuur 1Twente.

  2. De Raad te informeren met een Brief aan de Raad inzake Buitenbad Aquadrome.

  3. Op 26 april heeft het college de ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Enschede 2022’ vastgesteld. Bij het opstellen van de beleidsregels zijn zo veel mogelijk de model beleidsregels gevolgd die door Stimulansz voor alle gemeenten zijn opgesteld. Sinds 9 mei is de aanvraagprocedure voor de inwoners geopend. Er zijn al ruim 11.000 aanvragen binnengekomen, beoordeeld en toegekend. Naar schatting is daarmee ongeveer 85% van de doelgroep bereikt. Bij het beoordelen van de aanvragen voor de eenmalige energietoeslag is echter wel een aantal knelpunten geconstateerd, waarbij de beleidsregels ruimte voor interpretatie openlaten. Besloten is om die punten helderder te maken. Het gaat hier voornamelijk over de definities voor huishouden en zelfstandige woning. Verder is in de beleidsregels nu opgenomen hoe het inkomen van een zelfstandige wordt vastgesteld. Met dit besluit trekken we de huidige beleidsregels in en stellen we de nieuwe beleidsregels vast. Dit heeft geen gevolgen voor reeds toegekende toeslagen. Het veranderd niets aan de communicatie richting inwoners.