Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 13 april 2024

00:00 - 00:00
Locatie

n.v.t.

Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. 2024.04.09

  Openbaar, muv CV!  Het G.J. van Heekpark is eigendom van de gemeente Enschede. Het beheer is opgedragen aan een Commissie van Beheer die uit ten minste vijf leden bestaat. In verband met het aftreden van een lid, is een nieuw lid gezocht. De raad wordt voorgesteld (zoals voorgedragen door de commissie van beheer) om de heer Jalink te benoemen tot lid van Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark.

 2. 2024.04.09

  Openbaar, muv bijlagen 4 en 6!


  Het ontwerpbestemmingsplan ‘aanpassing binnenplanse afwijkingsbevoegdheden en wijzigingsbevoegdheden voor Omgevingswet'heeft zes weken ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan is een zogenaamd paraplubestemmingsplan: een aantal regels uit een groot aantal geldende
  bestemmingsplannen binnen de gemeente worden vervangen door nieuwe regels.


  Met het bestemmingsplan worden alle wijzigingsbevoegdheden uit de geldende bestemmingsplannen
  die in het parapluplan zijn opgenomen verwijderd. Ook worden er een aantal afwijkingsbevoegdheden die in het bestemmingsplan staan verwijderd en wordt er één afwijkingsbevoegdheid toegevoegd.
  Op 1 januari jl. is de Omgevingswet in werking getreden. De afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden worden
  verwijderd omdat de regels niet meer toepasbaar zijn onder de Omgevingswet of omdat deze niet meer actueel zijn.

 3. 2024.04.09

  Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Hoge Boekelerweg 399” liggen de percelen die beter bekend zijn als erve Johannahoeve. Het bestemmingsplan zorgt ervoor dat onder andere twee woningen in het kader van Rood voor Rood kunnen worden gebouwd. Een inpandige woning wordt gerealiseerd in een karakteristieke schuur. Een voormalige bedrijfswoning wordt verbouwd tot twee woningen. Tevens wordt een klein zonnepanelenveld gerealiseerd in het kader van de eigen energiebehoefte.

 4. 2024.04.09

  Het voorliggende bestemmingsplan maakt op een tweetal gemeentelijke kavels een realisatie van totaal 20 grondgebonden woningen mogelijk.
  Locatie 1 ligt op de hoek van Oostburgweg en Lage Bothofstraat, waar 8 woningen worden voorzien met een groenvoorziening.


  Locatie 2 ligt ter plaatse een speelvoorziening (skatebaan) halverwege de Franklinstraat. In twee blokken van 6 woningen, worden er hier totaal 12 woningen gerealiseerd. De skatebaan zal hiervoor moeten wijken. In overleg met de wijkraad zal een nieuwe speelvoorziening in de wijk terugkeren.

 5. 2024.04.10

  Binnen de gemeente Enschede nemen we de zorg voor privacy serieus. Daar hoort bij dat we stilstaan bij wat we op dat gebied hebben gedaan en bereikt, en hoe we als gemeente samenwerken om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De belangrijkste taak van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) is dat deze onafhankelijk toezicht en controle houdt op de toepassing en naleving van de AVG en de Wet politiegegevens (Wpg). In deze twee stukken blikken we terug op 2023 door middel van het jaarverslag, en kijken we naar de toekomst door middel van het toezichtsplan van 2024.

 6. 2024.04.12

 7. 2024.04.12

  Het ontwerp-bestemmingsplan ‘reparatie bouwregels bijbehorende bouwwerken bestemmingsplannen’ heeft zes weken ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan is een zogenaamd paraplubestemmingsplan. Dit houdt in dat een aantal regels uit de nu geldende bestemmingsplannen die gaan over bijbehorende bouwwerken worden vervangen door nieuwe regels.


  Het gaat met name om het aanpassen en verbeteren van de regels voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij en op woningen. Het gaat om het repareren van de regels voor uitbreidingen van een hoofdgebouw of wooneenheid, zoals het realiseren van een dakopbouw, een uitbreiding van woonkamer of keuken, of dakkapel. In de huidige situatie is voor het aanbouwen van deze bouwwerken binnen het bouwvlak voor een woning vaak een afwijking nodig, omdat deze dan als bijbehorend bouwwerk moeten worden aangemerkt. Een bijbehorend bouwwerk heeft andere bouwregels dan een hoofdgebouw.
  Zou de woning echter in zijn geheel nieuw worden gebouwd, dan past zo’n bouwplan binnen de regels van het bestemmingsplan. Want dan zijn de regels voor het hoofdgebouw van toepassing.
  Dit lossen we met het bestemmingsplan op, waardoor er geen verschil meer is tussen situaties van verbouw en nieuwbouw.


  Door aanpassing van de regels zijn er minder (onbedoelde) afwijkingen van het bestemmingsplan nodig voor het bouwen van deze bouwwerken.
  De bouwmogelijkheden worden met de aangepaste regels niet verruimd of beperkt maar wel verduidelijkt. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Er zijn er wel een aantal wijzigingen in de regels gedaan, zodat het bestemmingsplan beter leesbaar en toetsbaar is.

 8. 2024.04.12

  De gemeente Enschede ondersteunt inwoners die niet rond kunnen komen met hun inkomen. Dat doen we samen met een aantal maatschappelijke organisaties. De gemeente wil dat alle kinderen gewoon mee kunnen doen op school en met sport en cultuur. De wens is dat kinderen in Enschede opgroeien zonder de geldzorgen van hun ouders.
  De gemeente onderzocht of inwoners met een laag inkomen genoeg geld hebben om van te leven. Uit het onderzoek blijkt dat echtparen met kinderen op de middelbare school het moeilijk hebben. Dit geldt ook voor alleenstaanden. Ook onderzocht de gemeente of inwoners alle mogelijkheden voor ondersteuning gebruiken. In Enschede gaat dit best goed, maar het kan beter.
  De gemeente Enschede gaat door met het huidige beleid van ‘Rondkomen met je inkomen‘. Ze gaat de komende jaren ervoor zorgen dat nog meer inwoners ondersteuning krijgen. Daar gaat de gemeente extra geld aan uitgeven. Van €105.000 in 2024 naar €397.500 in 2027.

 9. 2024.04.12

  Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor om een plan vast te stellen. Dit plan heet ‘Ontwikkelagenda Economie’. In dat plan staat wat de gemeente Enschede de komende tijd gaat doen om het voor ondernemers gemakkelijker te maken om producten te maken, te verkopen en hun klanten te helpen. Daarbij gaat om allerlei soorten ondernemingen. Bijvoorbeeld bedrijven die technische producten make. En om bedrijven die van nieuwe uitvindingen producten maken, zodat de wereld beter en schoner wordt. Slimme en handige (jonge) mensen van de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en het ROC Twente kunnen daar goed bij helpen. Het gaat ook om fijne winkels en supermarkten in de buurt. En om ondernemingen die ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers hun vrije tijd fijn kunnen doorbrengen. Het college wil ook dat de binnenstad van Enschede nog aantrekkelijker wordt.


  Enschede wil bedrijven dus helpen het (nog) beter te doen. Daarbij is het ook belangrijk dat deze bedrijven zuinig zijn met energie en weinig afval hebben. Waarbij het afval dat overblijft opnieuw gebruikt kan worden. In het voorstel staan ook plannen om meer ruimte te krijgen voor bedrijven. Want die is er niet genoeg. Met de ontwikkelagenda wil het college van B&W er ook voor zorgen dat inwoners in Enschede en de regio werk hebben en houden, waardoor ze gelukkiger worden.