Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 6 juli 2024

00:00 - 00:00
Locatie

n.v.t.

Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

  1. 2024.07.02

    Het college geeft antwoord op de schriftelijke vragen die door raadslid Morgan Brejaart (FvD) zijn gesteld inzake "Twente toegevoegd aan TripAdvisor Moskou".

  2. 2024.07.02

    Er is een omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een woning op het perceel Gronausestraat, tussen de nummer 11 en 25 te Enschede. Het project past niet in het bestemmingsplan‘‘Velve – Lindenhof – ’t Wooldrik’’. Het college van B&W van Enschede wil meewerken aan de realisatie van de woning en is bereid op dat punt van het geldende bestemmingsplan af te wijken. Daarvoor heeft het college een ontwerp-omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit opgesteld. Voordat het college dit ontwerp ter inzage legt dient ze daar eerst de gemeenteraad over te informeren. Daarvoor heeft het college een brief aan de raad opgesteld. Als een lid van de gemeenteraad voor 9 juli a.s. aangeeft daarover met het college te willen praten, gebeurt dit zo snel mogelijk daarna in de stedelijke commissie van de gemeenteraad.

  3. 2024.07.03

    Op 7 maart 2022 heeft de gemeenteraad het college opgedragen om uitvoering te geven aan 8 aanbevelingen uit het eindrapport van de commissie Vonk over menselijke maatvoering in de uitvoering van Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De afgelopen 2 jaar zijn die aanbevelingen in uitvoering gebracht. Dit is terug te zien in aanpassingen in de uitvoeringspraktijk.

  4. 2024.07.05