Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 22 juni 2024

00:00 - 00:00
Locatie

n.v.t.

Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. 2024.06.18

  De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de eigenaar:


  Over de aankoop van een perceel aan de Raiffeisenstraat te Enschede kadastraal bekend gemeente Enschede, sectie C, nummer 6718 in het ontwikkelingsgebied Driehoek Noord.

 2. 2024.06.18

  Meneer Brejaart (FvD) heeft 31 mei 2024 schriftelijke vragen gesteld over slimme LED-verlichting. Deze vragen zijn puntsgewijs door het college van B&W beantwoord.

 3. 2024.06.18

  Op 24 juli 2023 is de noodopvang voor asielzoekers geopend op het terrein van Vliegveld Twenthe Evenementen (VTE). Met de komst van de noodopvang is afgesproken dat het COA het gemeentebestuur ieder kwartaal informeert over de stand van zaken op de opvang. Dit is de derde kwartaalrapportage, over de periode 25 januari tot 25 april 2024. In deze rapportage staat onder meer informatie over de capaciteit en bezetting op de opvang, de programma's en activiteiten die worden aangeboden, en over de veiligheid in en rondom de locatie. Het college stuurt deze rapportage van het COA ter kennisname toe aan de gemeenteraad.

 4. 2024.06.18

  Rugbyclub ERC’69 moet verhuizen door afstoten van het Horstmanpark, in verband met de clustering van sportparken. Met de komst van de enige rugbyclub in Enschede op Diekman Oost is de gewenste breedtesport voorziening in de wijk compleet. De huidige aanwezige accommodaties op Diekman Oost bieden onvoldoende ruimte om de rugbyclub te huisvesten. Daarom bouwt de vereniging nu een eigen accommodatie met kleedruimtes. ERC helpt zo ook de andere kleinere sportverenigingen die geen eigen accommodatie door kantine en kleedruimtes beschikbaar te stellen als dat nodig is. De aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuwe clubhuis ligt nu voor.

 5. 2024.06.18

  Openbaar, maar pas na positieve besluitvorming Provinciale Programmeringsafpraken dd 17 juni 2024!


  In Twente bedenken en maken we allerlei nieuwe dingen, producten, materialen en diensten. Dat is fijn voor de klanten. En ook fijn voor bedrijven die zo kunnen groeien en voldoende en goede banen kunnen aanbieden. Het gaat daarbij om banen voor iedereen: van mensen met gouden handen die echt iets kunnen maken tot knappe koppen.


  Op dit moment is er te weinig ruimte voor bedrijven. Vooral voor grote bedrijven met veel mensen die veel grond nodig hebben. In Enschede hebben we geen extra ruimte voor grote bedrijven die meer grond nodig hebben dan ongeveer zes voetbalvelden.  De gemeente Almelo heeft deze ruimte wel. Daarom werken we samen met die gemeente aan een nieuw bedrijventerrein in Almelo. Daarbij is afstemming nodig over wat voor bedrijven daar straks mogen komen. Het college van Burgemeester en Wethouders wil graag dat er grote technische bedrijven komen en ook fabrieken die producten maken.

 6. 2024.06.18

  Openbaar, muv genoemde geheime bijlagen!


  Het college versterkt onder geheimhouding stukken aan de raad.

 7. 2024.06.19

  Tot nu toe zijn de financiële zaken van de gemeente besproken in de rekeningencommissie die vergadert achter gesloten deuren. Dat mag niet volgens de Wet open overheid, die in 2022 is ingesteld. De onderwerpen die in de rekeningencommissie werden besproken komen nu op de agenda van de kamer Bestuur & Middelen. Voor het bespreken van technisch-financiële zaken willen we nu een auditcomité oprichten.

 8. 2024.06.20

  In de 1e tussenrapportage is de verwachting opgenomen voor het financiële resultaat van de gemeente Enschede voor 2024. We verwachten nu op -7,3 miljoen euro uit te komen. Bij het opstellen van de begroting gingen we nog uit -4,7 miljoen euro. Er is dus sprake van een verslechtering van 2,6 miljoen. Toch is het advies nu niet bij te stellen omdat er voldoende reserves zijn om dit nadeel in op te vangen.

 9. 2024.06.20

  Openbaar, vanaf 20 juni 2024!


  In de zomernota laten we zien hoe het gaat met de lopende begroting en blikken we vooruit naar 2025. We besteden ongeveer 900 miljoen euro aan uiteenlopende zaken; van wegen tot armoedebestrijding en van woningbouwplannen tot uitkeringen. De inkomsten komen voor een groot gedeelte van het Rijk. Het Rijk voert echter een korting van 3 miljard euro door op het gemeentefonds. Daardoor krijgt Enschede zo’n 30 miljoen euro per jaar minder. Het Rijk wil dat we steeds meer taken oppakken en we moeten aan steeds meer wettelijke verplichtingen voldoen. We staan voor enorme opgaven op zorg, bestaanszekerheid, energietransitie en wonen. Tegelijkertijd ontvangen we fors minder geld.


  Aanvullend hebben we te maken met sterk stijgende kosten voor Jeugdzorg en Wmo. Ook zien we nadelen door hoge inflatie over de volle breedte van onze taken. Ondanks de financiële tegenslagen blijven we wel volop investeren. Ook in mindere tijden is het belangrijk te blijven bouwen aan de stad. Dat doen we met onze investeringsagenda waarmee we o.a. inzetten op woningbouw, uitbreiding van werklocaties, verbeteren bereikbaarheid, vergroening en het vergroten van de leefbaarheid in bestaande wijken. Wat we nog meer blijven en gaan doen staat beschreven in de zomernota 2024.


  De keuzes die in de zomernota zitten worden in de begroting omgezet naar concrete acties voor het eerstkomende jaar. In het najaar bespreekt de gemeenteraad de begroting.
  Aanvullend hebben we te maken met sterk stijgende kosten voor Jeugdzorg en Wmo. Ook zien we nadelen door hoge inflatie over de volle breedte van onze taken. Ondanks de financiële tegenslagen blijven we wel volop investeren. Ook in mindere tijden is het belangrijk te blijven bouwen aan de stad. Dat doen we met onze investeringsagenda waarmee we o.a. inzetten op woningbouw, uitbreiding van werklocaties, verbeteren bereikbaarheid, vergroening en het vergroten van de leefbaarheid in bestaande wijken. Wat we nog meer blijven en gaan doen staat beschreven in de zomernota 2024.


  De keuzes die in de zomernota zitten worden in de begroting omgezet naar concrete acties voor het eerstkomende jaar. In het najaar bespreekt de gemeenteraad de begroting.