Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 10 februari 2024

00:00 - 00:00
Locatie

n.v.t.

Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. 2024.02.06

  Openbaar, ja maar muv bijlagen 4 en 5!


  Het Abraham Ledeboerpark is eigendom van de gemeente Enschede. Het toezicht op het beheer en onderhoud is opgedragen aan een Commissie van Toezicht. In verband met ontstane vacatures worden nieuwe leden gezocht. De Commissie bestaat uit ten minste vijf leden. De portefeuillehouder stelt voor mevrouw G. Valk en de heer H. Ledeboer te benoemen als haar nieuwe leden.

 2. 2024.02.06

  Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Getfert-Perik-Hogeland Noord 2023 is opgemerkt dat het bouwvlak ter plaatse van het Medisch Spectrum Twente niet in overeenstemming is met voorheen geldende bestemmingsplan (MST 2009).


  Het voorliggende bestemmingsplan betreft een technische reparatie en herstelt de planologische bouwmogelijkheden, zoals ze voor het vaststellen van het bestemmingsplan Getfert-Perik-Hogeland Noord waren toegestaan.

 3. 2024.02.06

  De gemeenteraad heeft in juni 2023 besloten een nieuw zwembad op het Diekmanterrein te realiseren. Het college heeft toen toegezegd de raad te informeren over de voortgang van het nieuwbouwproces. Met een brief aan de raad informeert het college de raad over de projectonderdelen kwaliteit, financiƫn en planning.
  Het zwembad wordt door de gemeente zelf gebouwd en daarna verhuurd aan Sportaal voor de exploitatie van het zwembad.

 4. 2024.02.06

  De gemeente heeft besloten een aanvraag in te dienen voor de 6e tranche van de Woningbouwimpuls. Het Rijk heeft voor deze tranche in totaal 300 miljoen euro beschikbaar gesteld. Enschede vraagt een bijdrage van 6,5 miljoen euro voor Centrumkwadraat Noord waarin verschillende projecten en initiatieven in de noordzijde van Centrumkwadraat in zijn samengebracht. Eerder is al een subsidie aanvraag voor de woningbouwimpuls in de 1e tranche voor Centrumkwadraat gehonoreerd. Dit betrof de zuidzijde van de Molenstraat en het gebied rondom Stationsplein.
  Deze aanvraag heeft betrekking op de noordzijde van Centrumkwadraat waarin onder andere de projecten zitten op de hoek Boddenkampsingel/ Hengelosestraat (voormalige Bleekergarage), Joan Coststraat, Driehoek Noord, Coberco loftappartementen, Visserijstraat en Perfomance Factory. Het gaat om de ontwikkeling van meer dan 500 woningen waarvan meer dan 50% in het betaalbare segment zitten (sociale huur en midden huur/ koop max 390.000 euro). Het is niet zeker of Enschede een bijdrage krijgt. De verwachting is dat veel gemeenten in Nederland een aanvraag zullen indienen.