Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 9 juli 2022

00:00 - 00:00

Locatie
n.v.t.
Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

  1. De Raad middels een brief te informeren.

  2. Onlangs is de meicirculaire gemeentefonds 2022 gepubliceerd. Deze circulaire levert meerjarig een positief resultaat op voornamelijk door de hoge inflatie. Daarnaast levert de herijking van het model waarmee de gelden uit het fonds worden verdeeld, een voordeel op voor Enschede . Het resultaat voor 2022 is verwerkt in de tussenrapportage 2022. De resultaten voor 2023 e.v. worden opgenomen in de gemeentebegroting 2023. Voor 2023 tot en met 2025 is sprake van een incidenteel voordeel. Vanaf 2026 is in het middelenkader nog steeds sprake van een negatief begrotingssaldo. De raad wordt geïnformeerd over de effecten van deze circulaire conform de afspraken uit de financiële verordening.

  3. Het college heeft besloten de raad voor te stellen de ‘Huisvestingsverordening Opkoopbescherming 2022’ in te voeren per 1 januari 2023. De verordening heeft tot doel het beschermen van betaalbare koopwoningen voor koopstarters en middeninkomens. In de huisvestingsverordening wordt geregeld dat voor het kopen en vervolgens verhuren van een bestaande woning met een WOZ-waarde tot 250.000,-- euro in de wijken Binnensingelgebied, Hogeland-Velve, Twekkelerveld-T.H.T., Boswinkel-Stadsveld, Enschede-Noord en Enschede-Zuid niet is toegestaan. In enkele situaties kan er een vergunning worden aangevraagd. Bijvoorbeeld zodat een (groot)ouder een woning kan kopen om te verhuren aan een kleinkind. Nieuwe woningen, jonger dan drie maanden, vallen niet onder deze verordening. Het opkopen van betaalbare koopwoningen door investeerders met als doel om deze te verhuren wordt door het invoeren van deze verordening beperkt.

  4. De fractie van D'66 heeft schriftelijke (artikel 35) vragen gesteld over sekswerkers in Enschede. Het college van B&W heeft de vragen beantwoord.

  5. Uitgesteld openbaar tot woensdag 6 juli 13:00 uur, komt misschien een persbericht
    Openbaar, muv bijlage 1

    Het college van Enschede stapt naar de rechter om een onafhankelijk oordeel te krijgen over de wifitellingen. De Autoriteit Persoonsgegevens blijft ook na het bezwaarschrift van gemeente Enschede bij haar standpunt. De gemeente Enschede is van mening dat er geen persoonsgegevens worden verwerkt bij wifitellingen en wil graag dat een onafhankelijke rechter naar deze zaak kijkt. Hiernaast blijft Enschede van mening dat het besluit van de AP niet voldoet aan meerdere beginselen van behoorlijk bestuur (evenredigheid, zorgvuldigheid, gelijkheid) en dat de berichtgeving van de AP zeer kwalijk is geweest.