Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 2 april 2022

00:00 - 00:00

Locatie
n.v.t.
Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. De heren Boersma (PvdA), Van Dijk (D66) en Wessels (Groen Links) hebben op 9 maart 2022 schriftelijke vragen gesteld over één van de twee cavernes onder de vuilstort van Twence. Bij opnieuw aanboren door Nobian in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen, werd de verwachte holruimte niet aangetroffen. Het college van B&W heeft de vragen beantwoord.

 2. De heren J. Nijhuis en B. Overink (BBE) hebben met artikel 35-vragen over de landschappelijke inpassing van het zonnepark van Kronos het college van burgemeester en wethouders opgeroepen tot handhaving van de met deze partij gemaakte afspraken over de landschappelijke inpassing van dit zonnepark.
  Deze vragen worden via dit bestuursvoorstel beantwoord. In het antwoord wijst het college er op dat er voor dit zonnepark een gedegen lanschapsinpassings- en beheerplan is opgesteld, dat Kronos (de ontwikkelende partij) conform dit plan tot aanplant van bosschages is overgegaan, maar dat deze door wildvraat en droogte ook weer voor een belangrijk deel zijn verdwenen. Kronos zal dit voorjaar de schade herstellen en daarbij ook voorzieningen treffen om wildvraat tegen te gaan.

 3. Raadslid Rienke Hofman-Bijlstra (PvdA) heeft vragen gesteld over pre-gymnasiumklassen.
  Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen door middel van de bijlage.

 4. Op 11 maart 2022 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de fractie PvdA inzake Stichting Enschedese Speeltuinen.
  Er is middels een aangenomen amendement besloten een bedrag van €360.000 euro vrij te maken in 2022, om de Enschedese speeltuinen te ondersteunen. De speeltuinen hebben tot dusver niets kunnen ondernemen, omdat het nog steeds onduidelijk is wanneer het toegekende geld beschikbaar is zodat ze aan de slag kunnen met het noodzakelijke groot onderhoud. Voor de PvdA is het onduidelijk waarom er geen schot zit in de zaak.
  Het college van B&W geeft antwoord op de gestelde vragen hieromtrent.

 5. NIET Openbaar, pas nadat stakeholders zijn geïnformeerd.

  Volgt

 6. Dit jaar heeft het College uitvoering gegeven aan de opdracht van de Raad om op te halen hoe onze inwoners de stad over 20 jaar zien. We hebben hier uitvoering aan gegeven in samenhang met de omgevingsvisie en 'kracht van Enschede'. Ook zij hadden de opdracht om de dialoog met de stad aan te gaan. Om alle leeftijdscategorieën te bereiken, hebben we aanvullend extra middelen ingezet. We hebben inwoners gevraagd naar hun dromen, zorgen en inspiratie over hun toekomst van Enschede. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van social media, het inwonerspanel via Kennispunt Twente en persoonlijke interviews. De opbrengst uit de dialoog met de stad geeft de nieuwe gemeenteraad een beeld van wat inwoners belangrijk vinden voor de toekomst van Enschede. En die kan ook worden gebruikt als input voor de omgevingsvisie.

 7. Democratisch Platform Enschede (DPE) heeft artikel 35 vragen gesteld over een energiecompensatiefonds.
  Het college heeft deze vragen schriftelijk beantwoord.