Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 23 juli 2022

00:00 - 00:00

Locatie
n.v.t.
Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. Brief aan 1Twente mbt het aftreden van het Bestuur 1Twente.

 2. De Raad te informeren met een Brief aan de Raad inzake Buitenbad Aquadrome.

  Voorgesteld besluit

  De Raad te informeren met een Brief aan de Raad inzake Buitenbad Aquadrome.

 3. Er is een nieuw actieplan gereed voor de binnenstad van Enschede. Dit plan is in samenwerking met partners en inwoners door de gemeente Enschede geschreven. Met dit actieplan willen we de binnenstad versterken. Naast winkelen en horeca heeft de binnenstad van de toekomst ook een aantrekkelijk aanbod om te wonen, werken, creëren, ontmoeten en verblijven. Voor de uitvoering van het plan stelt het college voor om voor de periode 2023 – 2026 alvast 2,1 miljoen beschikbaar stellen. In de behandeling van de programmabegroting 2023 wordt door de gemeenteraad besloten of dit bedrag er komt. Het actieplan wordt nu verder uitgewerkt zodat bij de zomernota 2023 over aanvullende middelen kan worden besloten voor de periode vanaf 2024.

  Het actieplan bevat vele acties die het college de komende vijf jaar samen met partners wil oppakken. We willen de binnenstad aantrekkelijker maken met meer groen, een meer divers winkel- en horeca-aanbod, broedplaatsen een plek geven en technologie, innovaties en creativiteit meer zichtbaar maken in de binnenstad. Ook willen we de verschillende delen van de stad beter verbinden, zowel onderling als met interessante plekken net buiten de binnenstad. Het college wil werken aan een stad waar het prettig is om te verblijven en waar iedereen zich thuis- en veilig voelt. De stad moet daarbij goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

  Ook inwoners van Enschede hebben meegedacht over de stad via stemvanEnschede.nl. De top 10 ideeën staan in het plan.

 4. Een lid van de gemeenteraad heeft het recht om schriftelijke vragen te stellen aan het college. Het raadslid mw Visser Voorn heeft een aantal aanvullende vragen gesteld over veelaanvragers. Hierbij gaat het om inwoners die meerdere keren achter elkaar een bijstandsaanvraag indienen omdat eerdere aanvragen telkens werden afgewezen.