Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 18 april 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR Gezondheid, SamenTwente. Het bestuur dat bestaat uitvertegenwoordiging van de veertien gemeenten vergadert periodiek. De vergadering wordt voorbereid door het college. Wethouder Vedder brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op de agenda staan.

 2. -

  Op 21 juni 2021 besloot de raad om aan Sportaal BV een garantstelling te verstrekken van maximaal € 17 miljoen ten behoeve van een lening bij de BNG Bank voor de bouw van een nieuw zwembad op het Diekmanterrein in de plaats van het huidige Aquadrome. Inmiddels is duidelijk dat Sportaal zelf de financiering van het zwembad niet rond kan krijgen, omdat zij onvoldoende liquide middelen heeft.
  Na afweging van diverse alternatieven besluit het college de raad voor te stellen om te kiezen voor bouw en onderhoud van het nieuwe zwembad in eigen beheer door het Vastgoedbedrijf van de gemeente, en verhuur van het bad aan Sportaal als exploitant. Met een verhoging van de jaarlijkse exploitatiebijdrage van maximaal € 362.000 per jaar is dit financieel de meest gunstige optie.
  Inmiddels is de aanbesteding van het nieuwe zwembad afgerond en wordt voorlopig (onder voorbehoud van goedkeuring van dit voorstel door de raad) gegund aan twee partijen, één voor het bouwkundige deel en één voor het installatie deel. Oplevering van het nieuwe zwembad is naar verwachting in de eerste helft van 2025.
  De totale investering voor het nieuw te bouwen zwembad is fors hoger dan het medio 2021 voorziene bedrag als gevolg van een aantal ontwikkelingen (o.a. stijging bouwkosten, overname grond gemeente en terreininrichting).
  Dit besluit ziet uitsluitend op het aanpassen van de financiering van het nieuw te bouwen zwembad. Het ontwerp wordt hiermee niet gewijzigd. Het nieuwe zwembad zal echter niet opgeleverd worden eind 2024 maar in 2025.

 3. -

  Aan de Ganzebosweg 250, in het buitengebied van de gemeente, bevindt zich een voormalig agrarisch bedrijf met bedrijfsbebouwing en een bedrijfswoning. Het agrarisch bedrijf is niet meer actief en de schuren hebben hun oorspronkelijke functie verloren. Op basis van het gemeentelijke Rood voor Rood-beleid uit de Gids Buitenkans 2022 wordt de voormalige agrarische bebouwing gesloopt en worden twee compensatiewoningen gerealiseerd. Het gehele perceel wordt landschappelijk ingepast. Om dit plan mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk.