Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

vrijdag 2 juni 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

  1. -

    Nadat de raad op 15 mei 2023 het oorspronkelijke raadsvoorstel Bouwen en financieren van een nieuw zwembad op het Diekmanterrein heeft verworpen is in overleg met de woordvoerders Sport van de fracties van de raad een herzien raadsvoorstel opgesteld. Dit voorstel bevat in vergelijking met het vorige voorstel een nieuwe dekkingsparagraaf voor de benodigde extra verhoging van de exploitatiebijdrage met € 462.000, alsmede een voorstel om gedurende de bouw recreatieve voorzieningen toe te voegen van € 1,7 miljoen, met een extra dekking van € 100.000 voor de jaarlijkse extra verhoging van de exploitatiebijdrage die daarmee samenhangt.